Logowanie do konta

login
Hasło *
Zapamiętaj Mnie

Utwórz konto

Pole oznaczone gwiazdką (*) jest wymagany.
Imie
login
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Obszar VII

Napisał | Dział:: Obszar 7 |

Obszar VII - zajęcia niezorganizowane

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE
2013/2014

Cele programu wspierania uczniów zdolnych:
Cel główny: wszechstronny rozwój ucznia Publicznego Gimnazjum nr 4, rozwój zainteresowań, talentów, tworzenie warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów oraz promowanie ich w szkole i środowisku lokalnym.

 Cele szczegółowe:

 • rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych;
 • stymulowanie rozwoju uczniów;
 • poprawa efektywności samokształcenia i przyswajania umiejętności, samooceny i planowania rozwoju;
 • kształtowanie postaw twórczych, o szerokich horyzontach umysłowych;
 • budowanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej ujawnianiu mocnych stron ucznia;
 • dostarczanie wiedzy o wyższym stopniu trudności, dostosowanej do indywidualnych możliwości intelektualnych ucznia zdolnego;
 • opracowanie szkolnej bazy danych - Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Planów Działań Wspierających;
 • promocja osiągnięć uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 • •ndywidualizacja kształcenia.

Zakładane osiągnięcia uczniów:

 • wzrost świadomości dotyczącej możliwości i kierunku własnego rozwoju;
 • wzrost świadomości własnych zainteresowań i możliwości.

Realizatorzy programu:

 • dyrektor szkoły - mgr Anna Szczęsna,
 • Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień - lider wspierania uzdolnień Ilona Simińska, pedagog Barbara Szczypiór, psycholog Małgorzata Ludwiczak, koordynatorzy zespołów-

Zespół nr 1 dla uczniów uzdolnionych artystycznie - koordynator Anna Mikołajewska- Antczak. W jego skład wchodzą nauczyciele muzyki i plastyki, mający pod opieką 10 uczniów. Są to:

 • Natalia Drobniewska, Maria Pazdyga,- uzdolnienia muzyczne.
 • Angelika Gaworska, Artur Filipek, Anna Kacprzak, Aleksandra Szura, Jakub Jęcek, Mateusz Gierczak, Aleksandra Jeż, Aleksandra Załęczna- uzdolnienia plastyczne.

Zespół nr 2 dla uczniów uzdolnionych sportowo - koordynator Małgorzata Augustyniak. W jego skład wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego, opiekujący się 8 uczniów. Są to: Damian Augustyniak, Hubert Berłowski, Oskar Mazerant, Paweł Romek, Damian Michalski, Julia Lis, Martyna Małczak, Weronika Kasznicka, Cecylia Pietruszka.

Zespół nr 3 dla uczniów uzdolnionych humanistycznie - koordynator Ewa Ciecióra. W skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, mający pod opieką 2 uczniów. Są to: Wiktor Kuśmierz, Adam Piaskowski.

Zespół nr 4 dla uczniów uzdolnionych w dziedzinach ścisłych - koordynator Małgorzata Żabierek. Nauczyciel matematyki opiekuje się l uczennicą. To: Aleksandra Jeż.

Formy pracy z uczniem zdolnym:

 • Indywidualne - konsultacje indywidualne, indywidualizacja procesu nauczania, dodatkowe prace, projekty długoterminowe, samodzielne opracowywanie zagadnień, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, uczestnictwa w konkursach.
 • Zespołowe - koła zainteresowań, warsztaty, wykłady, konkursy, przeglądy, pokazy, prezentacje, zawody, turnieje, mecze, spotkania z ekspertami.

Ewaluacja:

 • Ewaluacja wstępna - przeprowadzenie diagnozy wstępnej, opracowanie dokumentacji.
 • Ewaluacja końcoworoczna: zebranie informacji i opinii o programie wśród nauczycieli realizujących program; sprawozdanie nauczycieli dotyczące ich obszaru działań; analiza osiągnięć uczniów na podstawie zgromadzonych danych; analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.

Martyna Małczak uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie, jest jedną z ośmiu osób objętych programem wspierania uzdolnień sportowych w roku szkolnym 2013/2014.
Martyna zainteresowała się lekkoatletyką w IV klasie szkoły podstawowej, kiedy to pierwszy raz wzięła udział w bełchatowskiej edycji Czwartków Lekkoatletycznych. Od tego czasu systematycznie trenuje w Bełchatowskim Klubie Lekkoatletycznym. Dodatkowo, Martyna uczestniczy w szkolnych zajęciach indywidualnych prowadzonych przez p. Morawiec - nauczyciela (trenera) wychowania fizycznego. Szkolne treningi Martyny odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu i trwają ok. 1,5 godziny. Zajęcia te mają charakter ogólnorozwojowy, ale nie brakuje w nich ćwiczeń biegowych (wytrzymałościowych i szybkościowych), ćwiczeń siłowych czy skocznościowych. Swoją aktywną postawą, Martyna zachęca innych gimnazjalistów go uprawiania sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego i walki z własnymi słabościami. Jest bardzo obowiązkowa i wie, że tylko ciężka i systematyczna praca pozwoli jej na osiąganie sukcesów sportowych.
Martyna, od pierwszego startu w Czwartkach Lekkoatletycznych, brała udział w wielu ważnych zawodach sportowych: ogólnopolskie finały Czwartków Lekkoatletycznych, na których corocznie poprawia swoje wyniki „życiowe” na dystansie 300 m, Mistrzostwa Województwa i Rejonu Młodzików, na których zawsze plasuje się wśród najlepszych.

Serwis społecznościowy

Bądź na bieżąco o najnowsze informacje z naszego serwisu:

Połącz się z nami

Szkoła w obiektywie

Prezentacje szkoły - YouTube

Zakończenie roku szkolnego za

0

Dni

0

Godziny

0

Minuty

0

Sekundy