Logowanie do konta

login
Hasło *
Zapamiętaj Mnie

Utwórz konto

Pole oznaczone gwiazdką (*) jest wymagany.
Imie
login
Hasło *
Zweryfikuj hasło *
Email *
Zweryfikuj email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH SZKOLNYCH
ORAZ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

Dokument w formacie .pdf

doc-acro

Bełchatów: Tydzień na Rzecz Bezpiecznego Internetu został zakończony. Seminarium otwierające i konferencja kończąca oraz przede wszystkim długie godziny spędzone w szkołach, przebiegły zgodnie z założeniami. Wiedza o tym jak bezpiecznie używać sieci internetowej dotarła do ponad 4,5 tys. uczniów.

Bełchatów: Tydzień na Rzecz Bezpiecznego Internetu otworzyła i zakończyła konferencja w Miejskim Centrum Kultury. Ale akcja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk i Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie, to przede wszystkim prelekcje i zajęcia prowadzone przez studentów uczelni w szkołach.

W otwierającym Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu seminarium wzięło udział 364 uczestników. To nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli, policjanci pracownicy instytucji pomocowych, samorządowcy, pracownicy sądu i prokuratury, rodzice, studenci, wykładowcy akademiccy, strażnicy miejscy.

W sumie w ramach Tygodnia na rzecz Bezpiecznego Internetu odbyło się 156 spotkań w szkołach w 183 klasach, 22 w przedszkolach. W sumie udział wzięło w nich 4,5 tys. młodzieży biorących udział w warsztatach. Odbyło się 15 spotkań rodzicami. W akcję zaangażowano 16 wykładowców i 21 policjantów oraz 23 studentów, którzy przeprowadzili ponad 4 tys. ankiet badawczych. Aby odwiedzić wszystkie zgłoszone szkoły i przedszkola przejechano 1 118 km.

Źródło nasze miasto Bełchatów

Próbna ewakuacja

Napisał | Dział:: Bezpieczna szkoła |

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole przeprowadzono próbną ewakuację osób z budynku PG nr 4 i SP 12. We współpracy z Powiatową Strażą Pożarną ewakuacja odbyła się 25 października 2013r. o godz. 12.00, przebiegła sprawnie, spełniając tym samym swoje zadanie.

Dyrektor PG nr 4, administrator nieruchomości szkolnej:
Anna Szczęsna

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Dokument w formacie .pdf

doc-acro

Postępowanie w sytuacji wypadku, któremu uległ uczeń

1. Nauczyciel udziela uczniowi natychmiastowej pomocy.

2. Nauczyciel wzywa pielęgniarkę szkolną (poprzez innego ucznia lub nauczyciela), jeśli stan ucznia tego wymaga lub kontaktuje ucznia z pielęgniarką w jej gabinecie.

3. Nauczyciel zawiadamia bezwzględnie o wypadku dyżurującego dyrektora (samodzielnie, poprzez innego nauczyciela lub ucznia).

4. Dyrektor (nie nauczyciel) zawiadamia pogotowie ratunkowe o konieczności przyjechania do poszkodowanego ucznia.

5. Dyrektor zawiadamia o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz inspektora BHP.

W razie nieobecności dyrektora każdy pracownik ma obowiązek skontaktować dziecko z lekarzem.

Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie

1. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną (poprzez innego ucznia lub pracownika szkoły).

2. Jeśli stan zdrowia ucznia jest zły, nauczyciel odprowadza ucznia do dyżurującego dyrektora.

3. Dyrektor (nie nauczyciel) zawiadamia rodziców lub opiekunów o złym samopoczuciu dziecka i konieczności odebrania go ze szkoły.

Opracowanie:
koordynator ds. bezpieczeństwa
mgr Joanna Kwiecińska

Katalog zachowań ucznia
Szkoły Podstawowej nr 12 i Publicznego Gimnazjum nr 4
nieakceptowanych społecznie
w szkole oraz poza szkołą

 1. Nie nosi ustalonego przez szkołę jednolitego stroju szkolnego lub szkolnego stroju odświętnego.
 2. Opuszcza budynek szkoły podczas przerw.
 3. Nie realizuje obowiązku szkolnego.
 4. Wyśmiewa, poniża, izoluje z grupy rówieśniczej innych uczniów.
 5. Wulgarnie, arogancko odnosi się do innych (osób dorosłych i innych uczniów).
 6. Uczestniczy w aktach wandalizmu, celowo niszczy mienie szkolne lub osób trzecich.
 7. Wymusza, np. pieniądze, śniadanie lub określone zachowania.
 8. Zastrasza, stosuje groźby wobec innych osób.
 9. Używa siły, jest sprawcą pobicia lub uczestniczy w bójkach.
 10. Kradnie.
 11. Ulega nałogom.
 12. Posiada, używa bądź udostępnia innym uczniom narkotyki, alkohol lub papierosy.
 13. Przynosi do szkoły, udostępnia innym uczniom bądź wykorzystuje materiały pirotechniczne.
 14. Przynosi do szkoły, udostępnia innym uczniom bądź wykorzystuje ostre i niebezpieczne narzędzia.
 15. Fałszuje dokumenty.

Opracowanie:
koordynator ds. bezpieczeństwa
mgr Joanna Kwiecińska

Drodzy Rodzice !!!

Napisał | Dział:: Bezpieczna szkoła |

Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa to samo i to Ty musisz mu pomóc.

Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie zaufania - być może nie chcą Cię zmartwić, albo wstydzą się, że nie potrafią sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha, na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się, czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej.

Obserwuj zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:

• nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie
• wraca ze szkoły później, okrężną drogą
• wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami
• ma podarte ubranie
• znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne
• prosi Cię o ponowne kupienie „zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów
• często „gubi" pieniądze i prosi o drobne na „składkę"
• nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle
• prosi o „załatwienie" zwolnienia z WF
• kłóci się ze swoimi przyjaciółmi
• jest ciche, izoluje się
• jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa
• ma gorsze wyniki w nauce
• opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje
• ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy

Drodzy Uczniowie

Napisał | Dział:: Bezpieczna szkoła |

W każdej szkole dochodzi do przemocy, jednak nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie, czy popychanie.

Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy gdy:

• jesteś przezywany
• ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat
• jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki
• ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy
• ktoś kradnie Twoje pieniądze
• w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie
• dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony
• nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców

W roku szkolnym 2007/2008 nasze gimnazjum uczestniczy w realizacji ogólnopolskich programów przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku szkolnym:

Szkoła Bez Przemocy
program społeczny dzienników regionalnych i Fundacji Grupy TP
http://www.szkolabezprzemocy.pl

Zero tolerancji dla przemocy w szkole
rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/uchwala_20070306_zalacznik.pdf

Razem Bezpieczniej
rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl

1. Szkoła jest wspólnotą.

Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.

W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa:
obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

Serwis społecznościowy

Bądź na bieżąco o najnowsze informacje z naszego serwisu:

Połącz się z nami

Szkoła w obiektywie

Prezentacje szkoły - YouTube

Zakończenie roku szkolnego za

0

Dni

0

Godziny

0

Minuty

0

Sekundy